הגדרת והתקנת DAG בסביבת Exchange Server 2013

להלן סביבת ההתקנה והשרתים המשתתפים בתהליך:
2 שרתי דואר עם מערכות הפעלה windows server 2012 , להלן שמות השרתים:
HAIM-EX1 – שמו של ה DB  שחבר ב DAG יהיה MBX1
HAIM-EX2 –  שמו של ה DB  שחבר ב DAG יהיה MBX2

2 כרטיסי רשת מחוברים לכל שרת, שמותיהם:
Lan – עבור הרשת הפנימית לתקשורת המשתמשים + שרתים. (רשת 10.0.0.0/24)
Replication – תקשורת אחורית בין שרתי ה DAG. (רשת 192.168.31.0/24)
כתובת ה VIP של ה DAG הינו 10.0.0.100 (ברשת המשתמשים + שרתים)
7


ניתן לראות את הארכיטקטורה של השרתים באיור הבא:
Untitled1

שלב 1 – קינפוג כרטיסי הרשת האחוריים (replication) של השרתים:
שרת MBX1:

ההמלצה להוריד ממאפיינים ה TCP/IP את האופציות הבאות:
Client for Microsoft Networks
File and Printer Sharing For Microsoft Networks
20

הגדרת כתובת אייפי, בחרתי בכתובת הבאה: 192.168.31.100
subnet = בחרתי להגדיר CLASS C
לא מגדירים Default Gateway מכיוון שהכרטיסי רשת מדברים ביניהם ב LAN

21

במאפייני ה DNS יש להוריד את ה V מהאופציה: Register this connection’s addresses in DNS

22

שרת MBX2:
ההמלצה להוריד ממאפיינים ה TCP/IP את האופציות הבאות:
Client for Microsoft Networks
File and Printer Sharing For Microsoft Networks

20

הגדרת כתובת אייפי, בחרתי בכתובת הבאה: 192.168.31.101
subnet = בחרתי להגדיר CLASS C
לא מגדירים Default Gateway מכיוון שהכרטיסי רשת מדברים ביניהם ב LAN

23

במאפייני ה DNS יש להוריד את ה V מהאופציה: Register this connection’s addresses in DNS

22

שיניתי את שם הכרטיס רשת ל Replication.

7

בדיקת תקשורת בין כרטיסי הרשת:
בדיקת הכתובות של ה LAN וה Replication ע”י פקודת ipconfig
בדיקת תקשורת בין כרטיס ה LAN וה Replication ע”י פקודת PING
2425

שלב 2 – מתן הרשאות ל CNO – זה גם יהיה שם ה DAG
בסביבת windows server 2012 עלינו ליצור חשבון מחשב ב AD עבור CNO – cluster
name object, לאותו מחשב נצטרך לתת הרשאות לשרת הראשון שחבר ב DAG או לקבוצה Exchange Trusted Subsystem שהשרתי דואר במילא חברים בה,
בחרתי לתת הרשאות לקבוצה:

יצירת חשבון מחשב ב AD:

1

נקרא לחשבון מחשב – DAG

המשך :http://blogs.microsoft.co.il/blogs/haiml/archive/2013/06/22/dag-exchange-server-2013.aspx?CommentPosted=true#commentmessage

תודה רבה לחיים ליזרוביץ על המדריך

Yaniv Totshvili

Microsoft MVP | Exchange Server

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp Logo IT World