לאפשר להחליף סיסמה דרך OWA למשתמשים

יש לשנות ערך ברגסטרי בשרת הדואר על מנת לאפשר את האופציה זו
הערה -הדבר אפשרי רק במערכות 2007 ו2010 בשרתי הדואר

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange OWA

ChangeExpiredPasswordEnabled

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp Logo IT World