הגדרת והתקנת DAG בסביבת Exchange Server 2013

להלן סביבת ההתקנה והשרתים המשתתפים בתהליך: 2 שרתי דואר עם מערכות הפעלה windows server 2012 , להלן שמות השרתים: HAIM-EX1 – שמו של ה DB  שחבר ב DAG יהיה MBX1 HAIM-EX2 –  שמו של ה DB  שחבר ב DAG יהיה MBX2 2 כרטיסי רשת מחוברים לכל שרת, שמותיהם: Lan – עבור הרשת הפנימית לתקשורת המשתמשים …

Lync Server 2013 Front-End service cannot start in Windows Server 2012

When you deploy Microsoft Lync Server 2013 to a computer that is running Windows Server 2012, the Lync Server 2013 Front End service (RTCSRV) cannot start. There are other potential symptoms that may be related, but they do not involve the RTCSRV service. For example,

Exchange Server 2013 Architecture Poster TechEd And sessions

Download PDF version of the Exchange Server 2013 Architecture Poster sessions Microsoft Exchange Server 2013 Managed Availability Microsoft Exchange Server 2013 Client Access Server Role Microsoft Exchange Server 2013 High Availability and Site Resilience Microsoft Exchange Server 2013 Tips & Tricks Microsoft Exchange Server 2013 Sizing Microsoft Exchange Server 2013 Transport Architecture Virtualization in Microsoft Exchange …

Exchange Server Mailbox Statistics Tool – v1.3

The tool retrieves mailbox statistics which includes Folder Count, Total Items, Associated Items, Deleted Items, Total Items Size, Deleted Items Size, Oldest Item Date, Newest Item Date, Items Age, Mailbox Age and Quota details. It also includes an additional option named “Archive Statistics Planner” which will let you search mailboxes and provide statistics report with …

Generate Exchange Environment Reports Powershell

Download Get-ExchangeEnvironmentReport Copy To Drive C:\ Open Windows PowerShell .\Get-ExchangeEnvironmentReport  -HTMLReport c:\report.html This Is From Send Reports From Mail .\Get-ExchangeEnvironmentReport  -HTMLReport c:\report.html -SendMail:$true -MailFrom:[email protected] -MailTo:[email protected] -MailServer:exc2010 Red Mor: http://gallery.technet.microsoft.com/exchange/Generate-Exchange-2388e7c9