התקנת שרת WINDOWS SERVER 2012

RTM של Windows Server 2012. אין ספק שהגרסה הנ”ל מביאה כמות חידושים ושינויים שלא ידענו כמותן בגרסאות קודמות:-)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp Logo IT World